Enam levinud küsimused

Sisukord

Kas müüdavad batuudid võivad olla kestvuselt ja kvaliteedilt erinevad?

  • Millised vedrud teevad batuudist hea batuudi?
  • Milliseid erinevusi on batuudi raamtorustikus?
  • Aga batuudi talvel kasutamine/roostekindlus?
  • Milline batuut on turvaline?
  • Mida veel peaks batuuti ostes tähelepanema? Garantii, varuosasaadavus?
  • Millist kasu batuudist on, ja mida batuut arendab?

Batuudid

1.Kas müüdavad batuudid võivad olla kestvuselt ja kvaliteedilt erinevad?

Eesti turul pakutakse palju erineva kvaliteediga batuute. Batuutidel võib olla konstruktsiooniliselt väga suuri erinevusi, kuigi neid esampilgul võibolla näha ei ole. Suurimad erinevused on batuudi raamtorude tugevuses, vedrude pikkuses, vedrude eelpingutusjõus ning vedrude arvus, turvapadja tugevuses ja laiuses.

2.Millised vedrud teevad batuudist hea batuudi?

Vedrude omadused – venivus, eelpingutusjõud ja elastsus – on batuudi peamised põrkeomadusi mõjutavad tegurid. Vedru materjalides on suuri erinevusi, mis mõjutavad koormatavust  ja kasutusiga. Pikemate vedrudega ja vedrude suurema eelpingutusjõuga saavutatakse parem põrge batuudil. Vedrude arvu lisamisega ja neid tugevdades kasvatatakse batuudi koormatavust. Kvaliteetsetel batuutidel vedrude eelpingutusjõud on  > 6 kg ja vedrude pikkus vähemalt 21,5 cm. Näiteks  4,3m batuudil peaks vedrude arv olema vähemalt > 96tk.

3.Milliseid erinevusi on batuudi raamtorustikus?

Batuudi teraskonstruktsioon on tihti seda tugevam mida suurem on raamtorustiku läbimõõt ja toru seinapaksus. Sellepärast suurema kaaluga batuut on tavaliselt ka tugevam. Ka keevisühendused mõjutavad raami tugevust. Kvaliteetse batuudi tüüpilise raamtoru läbimõõt on 48mm ja toru seinapaksus 2mm.

4.Aga batuudi talvel kasutamine/roostekindlus?

Galvaanikaga tehtud korrosioonikindlus vedrudele ja raamtorude sise- ja välispindadele Garanteerivad batuudile pika kasutusea. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata batuudi turvapadja ja hüppemati ilmastikukindlusele. Talvel kasutatav batuut peab olema valmistatud vastavatest materjalidest.

5.Milline batuut on turvaline?

Batuutidel peab esmalt olema CE-heakskiitu tähistav tähis ja täidab euroopa TÜV turvalisusnõuded. Piisavalt paks (paksus >25mm) ja lai turvapadi (<29cm) on tähtsaimad näitajad hüppaja turvalisusele. Turvapadi peab katma raamtorustiku ja ka vedrud, et võimalikud  hüppamised servale ei vigastaks hüppajat. Lisaks turvapadjale on tunnistatud hüppaja turvalisuse parandajaks turvavõrk, mis on soovitatav osta koos batuudiga. Batuudi kasutamiseks on omad turvalisuse juhised. Sellepärast LOE enne need juhised kindlasti läbi!

6.Mida veel peaks batuuti ostes tähelepanemaGarantiivaruosasaadavus?

Batuudi ostu planeerides tuleks vaadata ka toote garantii pikkust ja 100% varuosade saadavust. Kvaliteetsetele batuutidele antakse ka pikem garantii. Parimatel batuutidel on see mitmeid aastaid. Hea teeninduse juurde kuulub ka 100% varuosade ja lisavarustuse saadavus.

7.Millist kasu batuudist on, ja mida batuut arendab?

Arendab kordinatsiooni, tugevust ja vastupidavust! On suurepärane eeltreeningvahend pea kõikidele spordialadele. Seda kasutatakse raviks ja rehabilitatsiooniks sh. ka osteoporoosi vältimimiseks! On tõhus! – 10 min. reibast hüppamist on võrdeline 30 min. jooksuga. Sobib kogu pere rõõmuks – Liikumise rõõmu eelkooliealistest vanavanemateni!